Április 25-én megtartotta évi első rendes ülését a Baranya Vármegyei Területi Védelmi Bizottság (TVB), melyen részt vett többek között Lengyel Zoltán ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Igazgatási Főosztályának képviselője, valamint Hegedüs György nb. alezredes, a Védelmi Igazgatási Hivatal főosztályvezető-helyettese is.

Dr. Horváth Zoltán főispán, a TVB elnöke bevezetőjében ismertette az előző ülés óta a védelmi és biztonsági igazgatás területén megyei szinten bekövetkezett változásokat, majd a Bizottság 2022. évi feladatainak végrehajtásáról számolt be.

Ezt követően a testület tagjai határozatban fogadták el a TVB riasztási tervének módosítását.

 Az árvíz és belvíz elleni védekezésre történő felkészülésről, továbbá a szabadtéri tüzek megelőzésének katasztrófavédelmi feladatairól Karsa Róbert tű. alezredes tartott előadást. 

A várható ár- és belvízi helyzetről, a felkészülés feladatairól és a védekezéshez igénybe vehető erőkről, eszközökről György Zsolt, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgató-helyettese adott tájékoztatást.

Korábbi egyeztetés után a Bizottság megtárgyalta a Baranya Vármegyei Kormányhivatal egészségügyi válsághelyzeti tervét.

A nemzetgazdaság védelmi és biztonsági felkészítésének és mozgósításának új jogszabályi kereteiről Milos Attila nyá. ezredes, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség szervezeti változásairól, valamint a TVB megváltozott honvédelmi igazgatási feladatairól Lengyel Zoltán ezredes, Horvátország schengeni térséghez történt csatlakozása miatti határrendészeti feladatok változásairól pedig Szlaukó Tibor r. alezredes adott tájékoztatást.

Utolsó napirendi pontként a közműszolgáltatók képviselői számoltak be arról az új eljárásrendről, ami egy esetleges közműleállás esetén a fogyasztók értesítéséra vonatkozik.