Tolna vármegyében 2023. május 25-én került sor a települési honvédelmi referensek felkészítésére a szekszárdi Vármegyeházán. Az eseményt a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Igazgatási Főosztálya (HM VIF) és a Tolna Vármegyei Területi Védelmi Bizottság (TVB) Titkársága közösen szervezte.

A honvédelmi referenseket a 200 főnél nagyobb lakosságszámú települések polgármesterei jelölik ki annak érdekében, hogy honvédelmi kérdésekben a döntések meghozatalánál, illetve egyéb küklönlege4s jogrendi felkészüléssel kapcsolatos ügyekben a polgármestereket támogassák. A Tolna vármegyei rendezvényen 39 fő honvédelmi referens, valamint több települési polgármester is részt vett.

Az eseményt Dr. Horváth Kálmán főispán, a TVB elnöke nyitotta meg. Köszöntőjében kiemelte a honvédelem települési szintű feladatainak jelentőségét, és ezen feladatok ellátásában a helyi önkormányzatok szerepét.

Ezt követően Dr. Varga Attila Ferenc ezredes, a HM VIF vezetője a honvédelmi igazgatásról, valamint a különleges jogrend fogalmáról és a bevezethető intézkedések rendszeréről tartott előadást. A tájékoztató során a résztvevők a honvédelmi igazgatási feladatok teljes spektrumáról szerezhettek hasznos ismereteket.

Kvanduk Tamás alezredes, a Tolna Vármegyei TVB titkárhelyettese bemutatta a területi védelmi igazgatás rendszerét, a polgármesterek és a honvédelmi referensek ezirányú munkáját, valamint a Befogadó Nemzeti Támogatás feladatrendszerét.

Ezt követően Csaba Tibor alezredes, az MH Sodró László 102. Vegyiharc Ezred parancsnokhelyettese számolt be az alakulat képességeiről, továbbá a Magyar Honvédség nem katonai feladatokban. való közreműködéséről.

A katonai igazgatásról, a hadkiegészítésről, a gazdasági anyagi szolgáltatás rendszeréről és a Magyar Honvédség katonai szolgálati formáinak sajátosságairól tartott átfogó és részletes előadást Tóth Csaba alezredes, a Honvéd Vezérkar Személyzeti Főcsoportfőnökség kiemelt főtisztje.

A rendezvény zárásaként Dr Varga Attila Ferenc ezredes megköszönte a résztvevőknek, hogy elfogadták a meghívást és személyesen vettek részt a felkészítésen.