Dr. Horváth Kálmán főispán, a Tolna Vármegyei Területi Védelmi Bizottsági elnöke által vezetett 2023. október 19-i őszi ülésen – honvédelmi, katasztrófavédelmi, közegészségügyi, vízügyi témákban – 11 napirendi pontot tárgyalt meg a testület.

A vármegye felkészült az esetleges rendkívüli téli időjárási események kezelésére, melyről Dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság igazgatója tájékoztatta a bizottságot.

A gazdasági és anyagi szolgáltatások aktuális kérdéseiről Német Andor alezredes, a Magyar Honvédség 3. Hadkiegészítő és Toborzó Központ parancsnoka adott tájékoztatást.

Dr. Pátri Eszter vármegyei tisztifőorvos írásos tájékoztatójában ismertette az influenza szezonra történő felkészülés feladatait, valamint Nagy Lajos ezredes, honvédelmi elnökhelyettes szóban egészítette ki a 2023. évi honvédelmi referensek felkészítéséről szóló előterjesztést.

A Tolna Vármegyei Területi Védelmi Bizottság határozatban fogadta el a 2024-es évre vonatkozó feladat és pénzügyi tervét, mely alapján kiemelt figyelmet fordít a vármegyében élők biztonságának növelésére és az esetlegesen kialakuló rendkívüli helyzetek kezelésére.