2023. május 23-án a Békés Vármegyei Kormányhivatal Beliczey terme adott otthont a vármegye honvédelmi referenseinek 2023. évi, központi felkészítéséhez. A vármegye területén fekvő települések polgármesterei által kijelölt honvédelmi referensek közül 53 fő vett részt a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Igazgatási Főosztálya, valamint a Békés Vármegyei Területi Védelmi Bizottság Titkársága szervezésében megrendezett eseményen.

A rendezvényt Dr. Rákóczi Attila, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója, a Területi Védelmi Bizottság általános elnökhelyettese nyitotta meg.

A köszöntőt követően Dr. Varga Attila Ferenc ezredesnek, a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Igazgatási Főosztály vezetőjének előadásaival kezdetét vette a honvédelmi referensek szakmai felkészítése. Ennek kereténem az előadó ismertette a honvédelmi igazgatás központi koordinációját, a honvédelemben közreműködő szervek honvédelmi feladatait, valamint a különleges jogrendi helyzetek szabályozásában bekövetkezett változásokat.

Ezt követően Pavlik Péter százados, a Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár, Hadműveleti Főnökség, beosztott tisztje mutatta be a Magyar Honvédség megújult szervezet- és feladatrendszerét, valamint az általa képviselt katonai alakulat szerepét a védelmi és biztonsági igazgatási szervekkel való együttműködés során.

A felkészítés Tóth Csaba alezredes, a Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség, kiemelt főtisztjének a katonai igazgatás témakörében megtartott előadásaival folytatódott, amelyben kitért a Magyar Honvédség személyi állományának szükség szerinti feltöltésével kapcsolatos szabályozásra, a meghagyás kérdéskörére, továbbá a gazdasági és anyagi szolgáltatással kapcsolatos katonai igazgatási és honvédelmi igazgatási feladatokra.

Az előadássorozatot Cseri Csaba őrnagy, a Békés Vármegyei Területi Védelmi Bizottság titkárhelyettese zárta a honvédelmi igazgatás területi koordinációja és a befogadó nemzeti támogatás témakörét felölelő előadásaival.

A felkészítés során a résztvevők számára kiosztásra került a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Igazgatási Főosztályának gondozásában kiadott, a települési honvédelmi referensek részére összeállított tematikus kiadvány.