2023. május 9-én a Pest vármegyei települések, valamint a Budapest főváros kerületeinek polgármesterei által kijelölt honvédelmi referensek közös felkészítésével folytatódott az országos program, melynek a Gödöllői Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Tudástranszfer Központja adott otthont.

A szakmai tájékoztatókon a Pest vármegyei települések részéről 142 fő (85%-os részvételi arány), míg a főváros kerületeiből 19 fő (82%-os részvétel) jelent meg. 

A program megkezdése előtt a jelenlévők részére kiosztásra került a HM Védelmi Igazgatási Főosztály gondozásában megjelentetett, a települések honvédelmi referensei részére készített tematikus felkészítő kiadvány, amely további segítségül szolgálhat számukra az előadásokon elhangzott szakirányú ismeretek mélyebb elsajátításában. 

A honvédelmi referensek online formában történő oktatása már az elmúlt év decemberében elkezdődött, a mostani alkalom során pedig személyes megjelenés mellett, interaktív előadások megtartásával juthattak hozzá új ismeretekhez a résztvevők.

A rendezvényt Dr. Varga Attila Ferenc ezredes, a HM Védelmi Igazgatási Főosztály főosztályvezetőjének előadása nyitotta meg, majd ezt követően Borsos József ezredes, Budapest Főváros Védelmi Bizottságának titkára és Gyenge Emil alezredes, a Pest Vármegyei Területi Védelmi Bizottság titkárhelyettese adott tájékoztatást a honvédelmi igazgatás központi- és területi koordinációjáról, valamint a Befogadó Nemzeti Támogatás rendszeréről és települési szintű feladatairól.

A felkészítés második felében a Magyar Honvédség szervezet- és feladatrendszeréről, továbbá a katonai igazgatás települési szintű feladatairól Barna Attila alezredes, az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság kiemelt főtisztje, ezt követően pedig Tóth Csaba alezredes, a HVK Személyzeti Csoportfőnökségének kiemelt főtisztje tartott előadást.